bimbingan manasik haji

63 slides
1.52 MB
527 views

Similar Presentations

Presentation Transcript

1

BIMBINGAN MANASIK HAJI Materi Pelatihan Manasik Haji MI PSM(Pesantren Sabilil Muttaqien) BARAN MAESAN MOJO KEDIRI

2

PRINSIP DASAR IBADAH HAJI DAN UMRAH IBADAH HAJI DAN UMRAH BERSIFAT PHYSICLY; HAJI DAN UMRAH MASING-MASING BERDIRI SENDIRI; HAJI DILAKUKAN PADA BULAN-BULAN HAJI, UMRAH DILAKUKAN KAPAN SAJA KECUALI PADA HARI ARAFAH DAN HARI-HARI TASRIQ; HAJI DAN UMRAH DIWAJIBKAN BAGI YANG MAMPU, SEKALI SEUMUR HIDUP; PENGGABUNGAN HAJI DAN UMRAH PADA BULAN HAJI, WAJIB MEMBAYAR DAM; WANITA YANG HAID ATAU NIFAS BOLEH MELAKUKAN SEMUA AMALAN HAJI KECUALI THAWAF

3

PERSIAPAN SEBELUM BERANGKAT HAJI / UMRAHMEMBERSIHKAN DIRI/TAUBAT MENYAMBUNG SILATURAHMI MEMBAYAR HUTANG BEKAL HARTA YANG HALAL MEMPELAJARI ILMU AGAMA/ MANASIK HAJI MEMANTAPKAN NIAT

4

KEUNTUNGAN IBADAH HAJIBERTAMBAH PENGALAMAN NAFKAH DISAMAKAN INFAQ FISABILILLAH PAHALA IBADAH DILIPAT GANDAKAN MENDAPATKAN TEMPAT YANG MUSTAJAB UNTUK BERDO’A DOSANYA DIAMPUNI HATINYA BERTAMBAH SAKINAH

5

MIQAT JAMAAH HAJI INDONESIA GELOMBANG I DI BIR ALI/DZULHULAIFAHGELOMBANG II DI JEDDAH (AIRPORT KING ABDUL AZIZ)BERDASARKAN :KEPUTUSAN KOMISI FATWA MUI TAHUN 1980 YANG DIKUKUHKAN TAHUN 1981 FATWA IBNU HAJAR AL HAITAMI BERDASARKAN JARAK JEDDAH/KING ABD. AZIZ INTERNATIONAL AIRPORT (KAIA) DENGAN MAKKAH MELEBIHI DUA MARHALAH

6

MAZHAB HANAFI DAN MALIKI BERPENDAPAT: BAGI JEMAAH HAJI YANG MELEWATI DUA MIQAT DAPAT MEMULAI IHRAMNYA DARI MIQAT YANG KEDUA, KENYATAANNYA JEMAAH HAJI INDONESIA MELALUI DUA MIQAT / DUA GARIS MIQAT ( YALAMLAM DAN JEDDAH )PENDAPAT SYEIH NURUDDIN ATHAR MELETAKKAN JEDDAH PADA GARIS MIQAT YANG SUDAH DITEGASKAN PARA FUQOHA FATWA MAHKAMAH SYAR’IYAH NEGARA QATAR TENTANG JEDDAH SEBAGAI MIQAT 6. KEPUTUSAN PBNU TAHUN 1994, JEDDAH SEBAGAI MIQAT DENGAN ALASAN BAHWA PESAWAT HAJI INDONESIA TIDAK MENUJU KE MAKKAH TETAPI MEMBELOK KE KIRI DAN KE KANAN MENUJU BANDARA KAIA JEDDAH. 7. KEMASLAHATAN JAMAAH INDONESIA UNTUK MENGHINDARI MASYAQQAH

7

BAGI PRIA DILARANG:MEMAKAI PAKIAN BERJAHIT/ bertangkup MEMAKAI SEPATU YANG MENUTUPI MATA KAKI MENUTUPI KEPALA DENGAN BARANG YANG MELEKATBAGI WANITA DILARANG:BERKAOS TANGAN (MENUTUP TELAPAK TANGAN) MENUTUP MUKALARANGAN IHRAM

8

BAGI PRIADUA LEMBAR KAIN TIDAK BERJAHIT/TIDAK BERTANGKUP (SATU LEMBAR DISARUNGKAN DAN SATU LEMBAR DISELENDANGKAN DI BAHU)BAGI WANITAPAKIAN SHOLAT/BUSANA MUSLIMIMAH (MENUTUP SEMUA ANGGOTA BADAN, KECUALI MUKA DAN KEDUA TELAPAK TANGAN)PAKAIAN IHRAM

9

NIAT IHRAM HAJI/UMRAHPERSIAPAN SEBELUM IHRAM MEMOTONG KUKU MANDI MEMAKAI KAIN IHRAN MEMAKAI MINYAK WANGI MENYISIR RAMBUT SHALAT SUNNAT IHRAM DUA RAKAAT

10

NIAT IHRAM BAGI YANG HAJI TAMATTU : NIAT IHRAM UMRAH, UNTUK MELAKSANAKAN TAWAF, SA’I DAN MENGGUNTING / MENCUKUR RAMBUT / TAHALLUL UMRAH, SEDANGKAN NIAT IHRAM HAJINYA PADA TANGGAL 8 DZULHIJJAH. BAGI YANG HAJI IFRAD : NIAT IHROM HAJI SAJA, SETELAH SELESAI HAJI BARU UMRAH BAGI YANG HAJI QIRAN : NIAT IHRAM HAJI DAN UMRAH SEKALIGUS (DUA NIAT SATU PEKERJAAN)

11

IHRAM BERSYARAT ADALAH NIAT IHRAM YANG DISERTAI DENGAN PERSYARATAN KARENA DIKHAWATIRKAN HAJI ATAU UMRAHNYA AKAN TERHALANG OLEH SESUATU MASYAQOH/KESULITAN (HR. MUSLIM DAN AISYAH) NIAT IHRAM BERSYARAT YAITU : NIAT IHRAM HAJI ATAU UMRAH DITAMBAH DENGAN KALIMAT “ JIKA AKU TERHALANG OLEH SESUATU KESULITAN MAKA TAHALLULKU DIMANA SAJA AKU MENEMUI KESULITAN”

12

CONTOH NIAT IHRAM BERSYARAT

13

WAKTU MEMBACA TALBIYAHBAGI YANG MELAKSANAKAN UMRAH, DIMULAI SEJAK NIAT SAMPAI AKAN MULAI THAWAF 1.BAGI YANG MELAKSANAKAN HAJI, DIMULAI SEJAK NIAT SAMPAI MELONTAR JUMRAH AQABAH 2.TALBIYAH

14

Bagi kedua-duanya dilarang:MEMAKAI WANGI-WANGIAN KECUALI YANG DIPAKAI SEBELUM BERIHRAM MEMOTONG KUKU DAN MENCUKUR ATAU MENCABUT BULU BADAN BERBURU ATAU MENGGANGGU/MEMBUNUH BINATANG DENGAN CARA APAPUN NIKAH, MENIKAHKAN, ATAU MEMINANG WANITA UNTUK DINIKAHI BERCUMBU ATAU BERSETUBUH MENGUCAPKAN KATA-KATA KOTOR, BERBUAT FASIK, BERTENGKAR (RAFAS, FUSUQ DAN JIDAL) MEMOTONG PEPOHONAN DI TANAH HARAM APABILA ADA ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SYARA (SYAR’I) SEPERTI MEMAKAI MASKER DEMI KESEHATAN, MEMBALUT (PERBAN) KEPALA BAGI LELAKI YANG KEPALANYA ADA LUKA, WANITA MENUTUP MUKA DEMI KEHORMATANNYA DI DEPAN ORANG ASING(AJNABI), BOLEH.BAGI PRIA DAN WANITA DILARANG

15

THAWAF

16

HIJR ISMAILKA’BAH

17

SYARAT SAHNYA THAWAF (MENURUT MAZHAB SYAFI’I)SUCI DARI HADAS DAN NAJIS MENUTUP AURAT BERADA DALAM MASJIDIL HARAM MENYEMPURNAKAN 7 KALI PUTARAN MEMULAI DARI HAJAR ASWAD/ARAH SEJAJAR MENJADIKAN KA’BAH BERADA DI SEBELAH KIRI SELURUH BADANNYA TIDAK MENYENTUH KA’BAH DAN SYADZARWAN NIAT THAWAF (JIKA THAWAFNYA BUKAN THAWAF RUKUN ATAU THAWAF QUDUM) ( Al-Mughni Fi Fiqhil Hajj Wal Umrah hal 188 –189 )

18

THAWAF QUDUM : BAGI ORANG YANG MELAKUKAN HAJI IFRAD ATAU QIRAN 2. TAHWAF IFADHAH : THAWAF RUKUN YANG DIKERJAKAN SETELAH JAMAAH HAJI MELAKSANAKAN WUKUF DI ARAFAH 3. THAWAF WADA : BAGI JAMAAH YANG AKAN MENINGGALKAN MAKKAH, DAN HUKUMNYA WAJIB 4. THAWAF SUNAT : DILAKUKAN KAPAN SAJA DAN TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN HAJI DAN UMRAH)MACAM-MACAM THAWAF

19

DO'A TAWAF DALAM HADIS YANG DIRIWAYATKAN IBNU MAJAH DARI ABU HURAIRAH R.A. NABI MENGANJURKAN UNTUK MEMBACA DO'A DALAM TAWAF SEBAGAI BERIKUT :ARTINYA : "MAHA SUCI ALLAH. SEGALA PUJI BAGI ALLAH. TIDAK ADA TUHAN YANG (BERHAK) DISEMBAH SELAIN ALLAH. ALLAH MAHA BESAR. TIADA DAYA (UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT) DAN KEMAMPUAN (UNTUK MENOLAK KESULITAN) KECUALI BERSUMBER DARI ALLAH YANG MAHA TINGGI DAN MAHA AGUNG)".

20

DO'A YANG DIBACA DI ANTARA RUKUN YAMANI DAN HAJAR ASWAD; HADIS RIWAYAT AHMAD BIN ABI DAUD DARI ABDULLAH BIN AS SAID R.A. SEBAGAI BERIKUT :ARTINYA : "WAHAI TUHAN KAMI, ANUGERAHKANLAH KAMI KEBAIKAN DI DUNIA DAN AKHIRAT DAN HINDARKANLAH KAMI DARI SIKSA NERAKA".

21

TUNGGU SAMPAI SUCI KARENA, HAID NIFASMINIMAL MAKSIMAL1 HARI 15 HARIMINIMAL MAKSIMALSESAAT 60 HARIMEMAKAI OBAT UNTUK MENUNDA HAID (HADIST DARI IBNU AMAR) THAWAF IFADHAH BAGI WANITA HAID/NIFAS

22

MAZHAB HANAFI MEMBOLEHKAN THAWAF, TAPI HARUS BAYAR DAM SEEKOR UNTA ATAU SAPI ATAU 7 EKOR KAMBING SYEKHUL ISLAM IBNU TAIMIYAH DAN IMAM IBNU QOYIM DARI MAZHAB HAMBALI MEMBOLEHKAN BILA TERPAKSA/TAKUT DITINGGALKAN ROMBONGAN

23

SA’I

24

DENAH MAS’AKETERANGAND: ROUTE SAI MULAI DARI SHAA: MAS’A BAGI JEMAAH SEHATB: MAS’A BAGI JEMAAH SAKITC: SA’I BERAKHIR DI MARWAHKA’BAH

25

1. DI DAHULUI DENGAN THAWAF 2. TERTIB DALAM SA’I (DIMULAI DARI BUKIT SHAFA DAN DI AKHIRI DI BUKIT MARWAH) 3. MENEMPUH JARAK PERJALANAN ANTARA SHAFA DAN MARWAH 4. MENYEMPURNAKAN TUJUH KALI PERJALANAN 5. DILAKSANAKAN DI TEMPAT SA’I ( Al-Mughni Fi Fiqhil Haji hal . 217 – 221) SYARAT SAHNYA SA’I:

26

DO'A SA'I HADIS YANG DIRIWAYATKAN IMAM MUSLIM, AHMAD DAN NASAI DARI JABIR R.A. DALAM KITAB NAILUL AUTHOR JILID 5 HALAMAN 126. DI KALA AKAN MEMULAI SA'I HENDAKLAH MENGHADAP KIBLAT LALU BERJALAN DARI SHAFA MENUJU MARWAH SAMBIL MEMBACA DO'A SEBANYAK 3X SEBAGAI BERIKUT :

Browse More Presentations

Last Updated: 8th March 2018

Recommended PPTs